Vídeos

II Congrés de l’Esport Català – Conclusions i Cloenda

II Congrés de l’Esport Català – Resum de Comissions

II Congrés de l’Esport Català – Comissió d’Activitat física, esport i salut

II Congrés de l’Esport Català – Comissió de Formació i Educació

II Congrés de l’Esport Català – Comissió d’Alt rendiment i esport federat

II Congrés de l’Esport Català – Comissió d’Esport, turisme i empresa

II Congrés de l’Esport Català – Comissió Territorial «Els clubs catalans del futur»

II Congrés de l’Esport Català – Presentació